U zocht op:

Hieronder worden de resultaten getoond.

Rots en water training

Rots en Water training
Als je grenzen leert stellen zorgt dat voor een veilig gevoel. Als je sociaal vaardig bent bouw je makkelijker contacten op. Als je bewust bent van je gevoelens en wensen neem je makkelijker beslissingen. Je leert je eigen weg te gaan.
Het Rots en Water programma van Ons Stede Broec is een wetenschappelijk effectief bewezen methode.
Het doel van de training is de zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve- en sociale vaardigheden van kinderen te verbeteren.

Hoe is de training opgebouwd?
Aan de hand van verschillende fysieke, mentale en sociale oefeningen worden de kinderen zich bewust van het feit dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een ’harde rotsopstelling’ en een ’zachte wateropstelling’ of een mengeling daarvan. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.
Wat leer je tijdens de training?
• voor jezelf opkomen
• zichtbaarder en assertiever worden
• meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden
• zich veilig voelen
• steviger in je schoenen
• oogcontact maken en grenzen stellen
• meer samen spelen en beter concentreren
• je zekerder voelen
• beter om gaan met pestgedrag

Aanmelden

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten.

U kunt uw kind inschrijven via het contactformulier op de website: https://www.onsstedebroec.nl/contact/

Wij nemen vervolgens contact met u op. We vragen een eigen bijdrage van 15 euro per kind.

Binnenkort worden nieuwe Rots en Water trainingen gepland voor het najaar 2022 (schooljaar 2022-2023)

Let op: De Rots en Water training van Ons Stede Broec is alleen bedoeld voor kinderen woonachtig in de gemeente Stede Broec en die regulier onderwijs volgen.

Project ‘Welzijn op Recept’ Stede Broec is gestart!

Huisarts Kreuger zet in op welzijnsactiviteiten tegen psychische klachten

Wethouder Lydia Groot tijdens de kick-off in de trouwzaal van Hét Postkantoor het startsein gegeven voor het project ‘Welzijn op Recept’. Het project is een initiatief van de gemeente Stede Broec, Ons Stede Broec en huisartsenpraktijk Kreuger. In dit project werkt huisarts Marloes Kreuger nauw samen met Désirée Vegter, sociaal cultureel werken en welzijnscoach bij Ons Stede Broec. Wat maakt dit project zo waardevol?

 

Foto: v.l.n.r. Marloes Kreuger, Lydia Groot en Désirée Vegter

 

Een waardevol Welzijn op Recept! Het project ‘Welzijn op Recept’ richt zich op mensen, die bij de huisarts komen met psychosociale klachten, waarvoor zware hulpverlening niet het juiste ‘medicijn’ is. Het gaat om mensen, die regelmatig bij de huisarts komen met klachten zoals sombere gevoelens, angst, piekeren of minder zelfvertrouwen als gevolg van bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, problemen in de relationele sfeer of werksituatie of eenzaamheid. De huisarts schrijft dan ‘Welzijn op Recept’ voor om passende ondersteuning of activiteiten in de buurt te vinden, die aansluiten bij de interesses van de patiënt.

 

Het juiste ‘duwtje in de rug’ Na het uitschrijven van het ‘Welzijn op Recept’ neemt de welzijnscoach contact op met de patiënt en gaat vervolgens in gesprek om de juiste stap in de goede richting te zetten. Dit kunnen creatieve of sportieve activiteiten zijn, rouwverwerking, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk. Patiënten, die anders niet of nauwelijks bereikt worden, kunnen nu weer hun weg en plek in de samenleving terugvinden, voelen zich weer gesterkt voelen en krijgen net dat ‘duwtje in de rug’, die soms nodig is.

 

Grote betrokkenheid tijdens Kick-off Tijdens de kick-off werd het startsein gegeven voor de pilot, die is gestart op 1 oktober en loopt tot eind maart. Grote betrokkenheid werd o.a. getoond door de gemeente Stede Broec, huisartsenpraktijk Kreuger, Medisch Centrum Stedebroec, Stichting ONS Stede Broec en Vicino. In samenwerking met de Zorgkoepel West-Friesland, WFHO en Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH) levert dit een win-win situatie op voor alle partijen! Na de pilot periode kunnen andere huisartsenpraktijken in Stede Broec zich ook aansluiten!

 

 

Joost Lieshout “Jeugdprofessional van het jaar”

Joost verslaat 63.000 andere jeugdprofessionals en gaat ervandoor met de landelijke titel én 7500 euro voor een jeugdproject in Stede Broec

Gejuich gaat op bij stichting Ons Stede Broec als de uitslag bekend wordt gemaakt.

Jongerenwerker Joost Lieshout mag zich jeugdprofessional 2021 noemen. Hij sleepte tijdens een seminar voor jeugdwerkers in Utrecht de landelijke titel in de wacht en liet daar mee in feite 63.000 andere jeugdwerkers achter zich.

Joost was door een collega genomineerd en stond al snel in de top drie. Zijn vakmanschap, zijn bijzondere aanpak, zowel op straat als in het veld, maakte dat hij door collega’s als de beste werd gezien.

Directeur Karin Houwen van Ons Stede Broec is supertrots. ,,Dit is prachtig, voor Joost en voor het hele team. We gaan het uitgebreid vieren als hij maandag weer bij ons is, het is een enorme waardering voor zijn werk en de professionele slag die wij als Ons Stede Broec hebben gemaakt.’’

Naast de eer krijgt Lieshout 7500 euro om te besteden aan een project met jeugd in Stede Broec.

Scheidingsspreekuur

Vanaf oktober 2021 organiseert Ons Stede Broec een scheidingsspreekuur (gratis) voor alle inwoners van de gemeente Stede Broec.

Het spreekuur kan worden bezocht door mannen en vrouwen die overwegen te gaan scheiden, reeds besloten hebben te gaan scheiden of meer informatie willen over scheiden. Het spreekuur is er ook voor ouders die al uit elkaar zijn en problemen hebben met de omgangsregeling voor hun kinderen. Het spreekuur is er voor alle vormen van samenleving (gehuwd, samenwonend, etc.)

Bij elk gesprek is een maatschappelijk dienstverlener aanwezig voor informatie, advies en emotionele ondersteuning. Wanneer blijkt dat er langere ondersteuning nodig is, worden (gratis) vervolggesprekken aangeboden.

Het inloopspreekuur vindt elke woensdagochtend plaats op het kantoor van Ons Stede Broec aan de Stationslaan 2 te Bovenkarspel van 9.00 tot 11.00 uur (gevestigd tezamen met de bibliotheek). Een afspraak maken kan ook via telefoonnummer: 0228-511528.

Corona update

Publiek toegankelijke binnenruimten zijn weer geopend. U bent dan ook weer van harte welkom! Er geldt geen vaccinatie of testverplichting voor deelname aan activiteiten óf een bezoek aan onze locaties. Wel vragen wij u zich nadrukkelijk aan de coronamaatregelen te houden en aanwijzingen van medewerkers op te volgen. En natuurlijk voor alles geldt dat we met elkaar vooral ons gezond verstand gebruiken. Elke locatie heeft een coronaprotocol met uitgebreide informatie voor bezoekers, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers, u kunt dit via de volgende link raadplegen protocol Ons Stede Broec

Hieronder een korte samenvatting van de maatregelen:

Registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht.
Wij houden als stelregel aan 1 bezoeker per 5m2 met een maximum van 75 bezoekers op alle locaties. Bij activiteiten bieden we iedereen een vaste plek aan.
Als het werk het toe laat werken onze medewerkers thuis.
Bezoekers, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers houden de hygiëne regels en 1,5 m afstand tot elkaar in acht.

Hierop zijn enkele uitzonderingen:

Tijdens het beoefenen van culturele- en sportactiviteiten hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als dit voor de beoefening nodig is.
Kinderen t/m 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar, wel tot volwassenen.

Samenwerkingspilot jeugdhulp

Gemeente Stede Broec, huisartsen en Ons Stede Broec starten samenwerkingspilot rond jeugdhulp

In 2021 starten de gemeente Stede Broec samen met huisartsenpraktijken in de gemeente Stede Broec en het wijkteam van Ons Stede Broec een pilot om de samenwerking rond jeugdhulp te versterken. Door een POH-GGZ Kind & Jeugd breder in te zetten kan deze een verbindende rol vervullen.

Wat houdt de pilot met een POH-GGZ Kind & Jeugd in?

In gesprekken met ketenpartners van de huisartsenpraktijken in Stede Broec is onderzocht hoe de samenwerking met de gemeente en Ons Stede Broec kan worden versterkt. Vervolgens is een plan uitgewerkt om de in de huisartsenpraktijken werkende Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen (POH-GGZ K&J), extra tijd en ruimte te geven naast de bestaande werkzaamheden. Deze tijd kan ingezet worden voor verbindende taken. Deze extra tijd financiert de gemeente Stede Broec vanuit de gedachte dat dit meer verbinding en effectiviteit oplevert voor betrokkenen.

Waarbij kan de inzet van een POH-GGZ Kind & Jeugd helpen?

Er is een POH-GGZ Kind & Jeugd werkzaam voor vier huisartsenpraktijken in de gemeente Stede Broec. Deze POH werkt via Vicino Noord-Holland Noord onder regie van de huisarts en kan zowel behandelen als doorsturen met instemming van de huisarts. De verwachting is dat kinderen en jeugdigen hierdoor nog sneller de juiste zorg krijgen en hierdoor minder snel zwaardere zorg hoeft te worden ingezet. De extra inzet die de gemeente Stede Broec financiert, wordt gebruikt voor afstemming tussen Ons Stede Broec, casuïstiek overleg en terugkoppeling naar huisartsen.

Hoe wordt de POH-GGZ Kind & Jeugd ingezet?

Elke ketenpartner heeft zijn eigen rol, belang en verantwoordelijkheid in de samenwerking rond kind en jeugd. Voor het slagen van de samenwerking is het van belang dat alle partners zich inzetten om de gemeenschappelijke doelen te behalen. De POH-GGZ K&J draagt bij aan kortere lijnen tussen het sociaal team en huisartsen en is hiermee een verbindende schakel tussen het sociale en medische domein . De kick off van de pilot is op 18 januari gepland.

Beluister hier het interview terug met Nienke Lingbeek, teamleider jeugd bij Ons Stede Broec.
https://weeffradio.nl/pilot-versterking-samenwerking-jeugdhulp-in-stede-broec/

Veelbelovende nieuwe aanpak eenzaamheid

Veelbelovende nieuwe aanpak eenzaamheid

December is altijd al een moeilijke maand voor mensen die zich eenzaam voelen; dit jaar meer nog dan andere jaren. Daarom brengt Ons Stede Broec nu opnieuw de zelfhulpcursus Meer Contact onder de aandacht. Met deze cursus krijgen inwoners de gelegenheid om zelf te leren hoe ze meer contacten kunnen krijgen. Deelnemers zijn positief en maken in een enkel geval zelfs maanden na afloop nog gebruik van de informatie uit de cursus.

Cliënten die meedoen, doorlopen met telefonische begeleiding van Ons Stede Broec een programma van twee maanden waarin ze inzicht krijgen in de mechanismes achter eenzaamheid. Cliënten beginnen thuis en gaan al snel in hun eigen omgeving oefenen. Deelnemers leren in dagelijkse situaties bijvoorbeeld op straat of in de winkel contact maken en leren later ook hoe ze contacten kunnen verdiepen.

Sociale regie terugpakken
Eenzaamheid is een gevoel, en helaas een gevoel dat de neiging heeft zichzelf te versterken. Door het gebrek aan sociale contacten wordt je minder bedreven in het omgaan met mensen en ga je er tegenop zien. Je trekt jezelf verder terug en de negatieve cirkel is rond. Met deze zelfhulpcursus leer je dat mechanisme herkennen en doorbreken waardoor je je zekerder voelt in de omgang met mensen. Vandaaruit kun je je netwerk gaan uitbouwen. Met dit programma pakken deelnemers de regie op hun sociale leven terug.

Amber d’Haene van Ons Stede Broec geeft voorbeelden: ‘Een cliënt gaf aan dat ze vaak het gevoel heeft er niet bij te horen, een buitenstaander te zijn. Met deze cursus leer je daar anders naar kijken. Een andere cliënt begon in juni met het programma, maar maakt zelfs nu in december nog steeds af en toe mails open. Kennelijk vindt ze de informatie genoeg de moeite waard om er nog steeds op terug te grijpen.’

Coronaproof
Door corona zit iedereen meer thuis dan anders; zeker voor mensen die alleen wonen, kan dit een hele moeilijke tijd zijn. Toch is het ook in coronatijd mogelijk contact met andere mensen te hebben. De zelfhulpcursus is dan ook coronaproof en kan ervoor zorgen dat jij als deelnemer straks na corona je comfortabeler voelt in nieuwe sociale situaties. D’Haene: ‘We hopen dan ook dat meer mensen de weg naar deze cursus weten te vinden, want het vergt enige inzet, maar je hebt er écht iets aan!’

Hoe het werkt
De cursus Meer Contact bestaat uit een serie van 60 korte, leuke e-mails. Cliënten krijgen twee maanden lang elke dag één mail. Soms bestaat de mail uit een paar alinea’s tekst, dan weer kijk je een video, soms heb je een schrijf- of doe-opdracht. Doe-opdrachten zijn gericht op het leggen van contact met anderen. Meer Contact is ontwikkeld door Eva Geelen van Bureau Over-ons.

Meedoen? Ga naar: www.onsstedebroec.nl/2020/04/30/online-training-meer-contact/ Je betaalt een eigen bijdrage van €17,50

Voor meer informatie neem contact op met Ons Stede Broec, telefoon: 0228 – 511528

Eén centraal punt voor alle zorg, hulp en ondersteuning onder de naam ‘Ons Stede Broec’ voor inwoners in Stede Broec

Op 30 oktober onthulde wethouder Lydia Groot met trots de nieuwe naam ‘Ons Stede Broec’ voor het voormalige Welzijn Stede Broec. Hiermee gaf zij het startsein voor inwoners in de gemeente Stede Broec hun vragen over zorg, hulp en ondersteuning vanaf nu daar te stellen.

 Inwoners beslisten mee over de naam
De afgelopen weken konden inwoners in de gemeente Stede Broec hun stem uitbrengen op de nieuwe naam voor Welzijn Stede Broec. Dit werd ‘Ons Stede Broec’. Directeur Karen Houwen is blij met zoveel reacties en bedankt alle inwoners, die hun stem hebben uitgebracht. Ze zegt hierover:
‘Ik ben aangenaam verrast door de grote betrokkenheid van inwoners en met de nieuw gekozen naam komt het samen doen nog meer tot uiting.’

Eén centraal punt onder een nieuwe naam
De lancering van de nieuwe naam gaat samen met de opening van één centraal punt waar inwoners in de gemeente Stede Broec vanaf nu terecht kunnen voor alle vragen over zorg, hulpverlening en ondersteuning. Voorheen stelden zij hun vragen bij de gemeente of bij Welzijn Stede Broec. Vanaf nu is dit alleen bij Ons Stede Broec.

Medewerkers werken samen in Ons Stede Broec
Vanaf 30 oktober werken medewerkers van de gemeente Stede Broec en Ons Stede Broec samen vanaf het centrale punt bij Ons Stede Broec. Medewerkers kijken samen met de inwoner naar hun vraag en hierbij passende hulp. Wethouder Lydia Groot zegt hierover:
Voor onze inwoners is het nu duidelijker dat Ons Stede Broec de plek is waar hij terecht kan bij vragen over zorg en ondersteuning. Daardoor kunnen we de hulp sneller organiseren.’

Hoe weten inwoners waar zij terecht kunnen?
In het weekend van 31 oktober ontvangen inwoners een flyer thuis met informatie over Ons Stede Broec. In publieke ruimtes worden posters opgehangen met deze informatie. U kunt Ons Stede Broec bereiken via telefoonnummer (0228) 511 528 of aan de balie van Ons Stede Broec. De balie is gevestigd achter in de Bibliotheek aan de Stationslaan 2, bij winkelcentrum Streekhof. Ons Stede Broec is geopend op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

I.v.m. corona zijn er aangepaste openingstijden.

Foto: Wethouder Lydia Groot en Directeur Karen Houwen, Ons Stede Broec, onthullen nieuwe naam.

Contact en informatie

Ons Stede Broec
Stationslaan 2
1611 KZ Bovenkarspel
Tel 0228 511 528
Mail ons

Gesloten:
Donderdag 16-09 na 12:00
Dinsdag 21-09 gehele dag
Donderdag 07-10 gehele dag

Openingstijden
Ma 09:00-17:00 uur
Di 09:00-17:00 uur
Wo 09:00-17:00 uur
Do 09:00-17:00 uur
Vr 09:00-17:00 uur

Onze hulpverlening is gratis.
Een afspraak is niet nodig, maar u kunt altijd bellen of mailen.

Voor spoedgevallen buiten openingstijden belt u:
Huisartsenpost: 0229-297800 ( maandag t/m vrijdag: 17.00 – 08.00 uur & weekend en feestdagen: 24 uur )