U zocht op:

Hieronder worden de resultaten getoond.

EMDR bij enkelvoudige trauma’s bij volwassenen

ONS Stede Broec heeft een tweetal medewerkers die werken met EMDR, ter behandeling van trauma’s (EMDR– Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Door EMDR neemt de emotionele lading van de traumatische gebeurtenis af. Zo raak je vrij van de ongewenste emoties en andere klachten die hieruit voortkomen.

Wij kunnen u begeleiden bij het verwerken van enkelvoudige nare ervaringen, trauma en beperkende overtuigingen. EMDR is een krachtige, bewezen behandelmethode. Het is praktisch, gestructureerd en werkt vaak snel.

Op dit moment werken wij alleen met volwassenen en enkelvoudige trauma’s. Aan onze hulpverlening zijn geen kosten verbonden. Meer informatie? Neem contact op met Ons Stede Broec op telefoonnummer 0228-511528, via contactformulier op de website of kom langs op onze locatie aan de Stationslaan.

Project ‘Zorgzame buurt’ verhoogt onderlinge verbinding in Stede Broec.

Project ‘Zorgzame buurt’ verhoogt onderlinge verbinding in Stede Broec.

De Woonschakel, Omring en de gemeente Stede Broec slaan de handen ineen voor het project ‘Zorgzame buurt’. Ze willen de sociale verbinding in de wijk vergroten en daarmee de leefbaarheid verbeteren. Het project gaat over een samenhangende én buurtgerichte aanpak. Ons Stede Broec, de vaste zorgpartner van de gemeente, voert het project uit.
Het is een aanpak samen met de inwoners, waarbij de aanpak van onderaf komt en niet van boven af is opgelegd. In de raadsvergadering van 30 maart vraag het college van B&W de gemeenteraad de financiële consequenties vast te stellen en het plan in gang te zetten.

Het project richt zich op de samenhang en ondersteuning van volwassenen en ouderen. Het wordt in eerste instantie ingezet in de wijk ten zuiden van het spoor. Deze keuze komt voort uit dichtheid van huurwoningen van De Woonschakel en de opgemerkte mindere samenhang in de buurt.

Zorgzame wijken

Het beoogde effect van een zorgzame buurt is een wijk waar jong en oud samenleven en zich goed en geborgen voelen. Waar levenskwaliteit centraal staat en bewoners elkaar kennen en helpen. In een zorgzame buurt ontvangen de mensen de juiste (professionele) ondersteuning.
Er ontstaat een zelfsturende buurt waar bewoners zelf de regie hebben en problemen die zij zien in eerste instantie zelf aanpakken waardoor de professionele inzet in de buurt minimaal is.

Buurtverbinder in de hoofdrol

Op dit moment zijn er in de wijk Princenhof al enkele zogenaamde buurtverbinders actief.
De gemeente is daar blij mee. De buurtverbinders spelen een cruciale rol in het project. Zij weten wie er in de wijk woont, wat daar speelt en wat er nodig is om de samenhang in de buurt te verbeteren. Het zijn professionele wijkondersteuners in dienst van Ons Stede Broec. Ze zijn de spil tussen de buurtverbinders, bewoners, Woningcorporatie en de zorg (Omring).
De wijkondersteuner biedt ondersteuning waar nodig maar neemt niet de regie en verantwoordelijkheid van de inwoners uit handen. Ze brengt mensen bij elkaar, signaleert hulpvragen en stimuleert ‘samen-redzaamheid’.

‘Opbouwen van sociaal weefsel, solidariteit en zorgzaam samenleven’
Wethouder Martien Krijger: “Dit project focust op de opbouw van sociaal weefsel, solidariteit en zorgzaam samenleven. Elkaar ontmoeten is hierbij van belang. Het gaat om ‘het kleine helpen’, als toevoeging aan het bestaande aanbod van professionele hulp en dienstverlening. Het zijn vaak de meest kwetsbare bewoners die deze aansluiting missen met de buurt en het zorgaanbod. In een zorgzame buurt wordt juist gestreefd naar inclusie en is iedereen betrokken.”

‘Alle ingrediënten voor een zorgzame buurt zijn aanwezig’
Frido Kraanen, lid van de Raad van Bestuur Omring, zegt: “Om in de toekomst nog voldoende professionele zorg te kunnen blijven leveren, met een stijgende zorgvraag, is een zorgzame buurt onmisbaar. Alle ingrediënten daarvoor zijn aanwezig, aan ons te taak dat goed te helpen organiseren.”

‘Initiatief goed als pilot’
Ab Gieling, directeur-bestuurder van De Woonschakel, vult aan: “De Woonschakel vindt het initiatief van de Zorgzame buurt goed als pilot voor de hele regio West-Friesland. Afhankelijk van de uiteindelijke ervaringen en resultaten wordt gekeken of en hoe er een rol voor corporaties bij deze projecten is weggelegd.”

‘Buurtverbinders nu al onmisbaar in de wijk’
Karen Houwen, directeur-bestuurder van Ons Stede Broec: “De buurtverbinders laten nu al zien onmisbaar te zijn in hun wijk en straat. Zij krijgen voor elkaar wat ons als formele partijen niet lukt, echte en duurzame contacten worden gelegd. Het toevoegen van een wijkondersteuner zet een belangrijke stap in de samenwerking van deze informele zorg voor elkaar met de formele zorg zoals ONS Wijkteam biedt.”

Stevige basis leggen

Het ontwikkelen van een zorgzame buurt duurt een generatie. Door hier intensief op in te zetten wordt een stevige basis gelegd. De duur van het project is 2 jaar. Omring, De Woonschakel en gemeente Stede Broec dragen evenredig bij in de kosten van het project.

Download persbericht project: ‘Zorgzame buurt’

Brusjesmiddag 26 april 2023

Heb jij een BRoer of zUS met een zorgbehoefte? Dan ben jij een Brusje. Speciaal voor jou organiseren we op 26 april 2023 een Brusjesmiddag. Op deze leuke dag kun je andere kinderen ontmoeten die ook Brusje zijn. Samen doen jullie leuke activiteiten en vertellen jullie over jullie ervaringen. Doe mee!

Waar: Jongeren Centrum Inventas, Raadhuislaan 16 in Grootebroek

Wanneer: Woensdag 26 april

                Inloop vanaf 13.00 uur

                Start van 13.15-17.00 uur.

Wat zijn Brusjes?

In een gezin waar een kind een zorgbehoefte heeft, gaat er natuurlijk veel aandacht naar dit kind. Maar wanneer er in het gezin ook andere kinderen aanwezig zijn kunnen deze in een moeilijke positie komen te zitten. Deze kinderen noemen we Brusjes.

Veel kinderen groeien op met een broer of zus met een zorgbehoefte, denk daarbij aan een lichamelijke- of verstandelijke beperking of een gedragsstoornis zoals ADHD of Autisme. De meeste Brusjes leren al op jonge leeftijd omgaan met een situatie waarbij er in het gezin iemand is die veel zorg nodig heeft.

Brusjes zijn over het algemeen heel zorgzaam met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Waar sta ik?

Het leven met een broer of zus met een zorgbehoefte is niet altijd even makkelijk. Er is bijvoorbeeld niet altijd genoeg aandacht voor jou en leuke uitjes zitten er soms niet in. Hierdoor kun je je niet begrepen voelen. Daarom organiseren wij één keer per jaar voor jou de Brusjesmiddag.

Tijdens deze dag kun je andere broers en zussen ontmoeten. Jullie kunnen elkaar goed vertellen wat je hebt meegemaakt en hoe jouw thuissituatie is. Daarnaast zijn er leuke spellen bedacht om er een gezellige en leerzame dag van te maken.

Aanmelden

Tijdens kantoortijden kun je binnenlopen op onze locatie aan de Stationslaan. Een aanmelding kan ook telefonisch of via de website gedaan worden, bekijk hiervoor onze contactgegevens. Brusjesmiddag is er voor kinderen van 7 t/m 12 die een broer of zus hebben met een zorgbehoefte. Aan deze dag zijn geen kosten verbonden en een verwijsbrief is niet nodig.

Cursus Creatieve rouwbegeleiding

Durf te rouwen!

Rouwen is een heftig proces. Het is erg afhankelijk van uw persoonlijkheid en de manier waarop uw dierbare is overleden. Tijdens de eerste verwarrende periode is er vaak ’geen plaats’ voor heftige gevoelens. Het wegstoppen van deze emoties kan echter leiden tot gezondheidsklachten.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn voor mensen vanaf 55 jaar die hun partner hebben verloren en graag ondersteuning willen bij dit rouwproces.

Wanneer?

De creatieve rouwbegeleiding start op dinsdag 2 mei en is 8 dinsdagen achter elkaar. De laatste zal zijn op dinsdag 20 juni.

De tijd is van 14.00 uur tot 16.30 uur.

De bijeenkomsten vinden plaats bij:

Stationslaan 2

1611 KZ Bovenkarspel

Werkwijze:

Bij de creatieve rouwverwerking van Ons Stede Broec kunt u uw emoties delen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. We zetten creatieve materialen in om uitdrukking te geven aan het verdriet en verlies om dit onder ogen te zien. Rouwen is geen “kunst”, u hoeft zeker niet creatief te zijn om hier mee te werken. Het is de bedoeling dat u door middel van de creativiteit letterlijk en figuurlijk in beweging komt. We proberen onbewuste gevoelens bewust hanteerbaar te maken en meer inzicht te geven in uw eigen gedachtes.

Kosten:

De bijeenkomsten kosten €15,00 voor 8 bijeenkomsten en dient contact af gerekend te worden bij de eerste bijeenkomst.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden door te bellen met 0228-511528 of door een mail te sturen naar info@onsstedebroec.nl

Voordat u definitief start zal een van onze rouwbegeleiders, Yvonne of Anita, met u een kennismakingsgesprek hebben.

Rots en water training

Als je grenzen leert stellen zorgt dat voor een veilig gevoel. Als je sociaal vaardig bent bouw je makkelijker contacten op. Als je bewust bent van je gevoelens en wensen neem je makkelijker beslissingen. Je leert je eigen weg te gaan.
Het Rots en Water programma van Ons Stede Broec is een wetenschappelijk effectief bewezen methode.
Het doel van de training is de zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve- en sociale vaardigheden van kinderen te verbeteren.

Hoe is de training opgebouwd?
Aan de hand van verschillende fysieke, mentale en sociale oefeningen worden de kinderen zich bewust van het feit dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een ’harde rotsopstelling’ en een ’zachte wateropstelling’ of een mengeling daarvan. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.
Wat leer je tijdens de training?
• voor jezelf opkomen
• zichtbaarder en assertiever worden
• meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden
• zich veilig voelen
• steviger in je schoenen
• oogcontact maken en grenzen stellen
• meer samen spelen en beter concentreren
• je zekerder voelen
• beter om gaan met pestgedrag

Aanmelden

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 16.00-17.00 uur.

U kunt uw kind inschrijven via het contactformulier op de website: https://www.onsstedebroec.nl/contact/

Wij nemen vervolgens contact met u op. We vragen een eigen bijdrage van 15 euro per kind.

Planning trainingen:

Momenteel lopen er trainingen voor groep 5-6 en 7-8.

 • Training groep 3-4 start op donderdag 19 januari t/m 16 maart  (m.u.v. voorjaarsvakantie)
 • Training groep 5-6 start op donderdag 23 maart t/m 1 juni (m.u.v. meivakantie en Hemelvaartsdag)
 • Training groep 7-8 start op dinsdag 21 maart t/m 23 mei (m.u.v. meivakantie)

Let op: De Rots en Water training van Ons Stede Broec is alleen bedoeld voor kinderen woonachtig in de gemeente Stede Broec en die regulier onderwijs volgen.

Bokscoaching voor jongeren vanaf 13 jaar

Ons Stede Broec start, bij voldoende aanmeldingen, een groep bokscoaching voor jongeren vanaf 13 jaar.

Wat ga je leren?

-Voor jezelf durven opkomen

-Zelfverzekerder zijn

-Vertrouwen hebben in jezelf

-Conditie opbouwen

-Omgaan met agressie

8 lessen van 1,5 uur

Eigen bijdrage: €25,-

Locatie: JC Inventas

Aanmelden kan via jcinventas@onsstedebroec.nl

 

Faalangsttraining

Faalangstige kinderen kijken vaak door de vermeende kritische ogen van anderen naar zichzelf. We spreken van faalangst als het gaat om die angst die hoort bij een prestatie of hij volbrengen van een taak. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een spreekbeurt, het aanspreken van een onbekende of een sportwedstrijd. Bij sommige kinderen loopt de spanning zo hoog op dat ze hier last van krijgen. De spanning kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige kinderen blokkeren, worden stil of gaan situaties helemaal uit de weg. Andere kinderen gaan overmatig leren maar toch nemen prestaties af. Het kan zijn dat het kind regelmatig hoofdpijn of buikpijn heeft of moeilijk in slaap komt.  Het kind heeft vaak een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen.

 

Hoe is de training opgebouwd?

Aan de hand van verschillende fysieke, mentale en sociale oefeningen leren kinderen om te gaan met spanningen, vaker te ontspannen en positief te denken.

Wat leer je tijdens de training?

 • Inzicht in wat faalangst is en wat dit met je doet
 • Spanning herkennen in het lichaam
 • Ontspannings- en ademhalingstechnieken
 • Bewustwording van eigen kwaliteiten
 • Bespreken van gevoelens en gedachtes;
 • Positief denkpatroon aanleren
 • Krachtige lichaamshouding aannemen

 

Aanmelden

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 15.30-17.00 uur.

U kunt uw kind inschrijven via het contactformulier op de website: https://www.onsstedebroec.nl/contact/

Wij nemen vervolgens contact met u op. We vragen een eigen bijdrage van 15 euro per kind.

Planning training:

 • Momenteel loopt er een training voor groep 6-7-8.
 • Volgend schooljaar zal een nieuwe training gepland worden. De datum hiervoor volgt.

Let op: De faalangstreductietraining van Ons Stede Broec is alleen bedoeld voor kinderen woonachtig in de gemeente Stede Broec en die regulier onderwijs volgen.

Contact en informatie

Ons Stede Broec
Stationslaan 2
1611 KZ Bovenkarspel
Tel 0228 511 528
Mail ons

Openingstijden
Ma 09:00-17:00 uur
Di 09:00-17:00 uur
Wo 09:00-17:00 uur
Do 09:00-17:00 uur
Vr 09:00-17:00 uur

Onze hulpverlening is gratis.
U kunt ons altijd bellen of mailen voor het maken van een afspraak. Ook kunt u op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur langs komen bij onze locatie op de Stationslaan.

Voor spoedgevallen buiten openingstijden kunt u terecht bij:
Crisisdienst GGZ-kind en jeugd: 088 7778887
Huisartsenpost: 0229-297800
Maandag t/m vrijdag: 17:00 – 08:00 uur
Weekend en feestdagen: 24 uur