U zocht op:

Hieronder worden de resultaten getoond.

Brusjesdag 28-4-’21

Ons Stede Broec organiseert op 28 april 2021 een Brusjesdag. Dit is een middag speciaal voor kinderen met een broertje of zusje met een beperking.

Brusjesdag
Brusjesmiddag is er voor kinderen van 7 t/m 12 die een broer of zus hebben met een beperking.
Het leven met een gehandicapte broer of zus is niet altijd even makkelijk. Er is bijvoorbeeld niet altijd genoeg aandacht voor jou en leuke uitjes zitten er soms niet in. Hierdoor kun je je niet begrepen voelen. Daarom organiseren wij voor jou de Brusjesmiddag. Op deze leuke dag kun je andere kinderen ontmoeten die ook Brusje zijn. Samen doen jullie leuke activiteiten en vertellen jullie over jullie ervaringen.

Wat zijn Brusjes?
In een gezin waar een kind ziek of gehandicapt is, gaat er natuurlijk veel aandacht naar dit kind. Maar wanneer er in het gezin ook andere kinderen aanwezig zijn kunnen deze in een moeilijke positie komen te zitten. Deze kinderen noemen we Brusjes.
Veel kinderen groeien op met een zieke of gehandicapte broer of zus. De meeste Brusjes leren al op jonge leeftijd omgaan met een situatie waarbij er in het gezin iemand is die veel zorg nodig heeft. Brusjes zijn over het algemeen heel zorgzaam met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Wie
Kinderen van 7-12 jaar oud die een broertje of zusje (brusje) met een beperking hebben.

Wat
Je ontmoet andere kinderen die ook een brusje met een beperking hebben. We zullen tijdens deze middag over jullie brusje praten en leuke spellen doen. We starten met drinken en wat lekkers.

Waar
Jongeren Centrum Inventas
Raadhuislaan 16 – 1613 KR Grootebroek

Wanneer
Woensdag 28 april 2021
Deur open: Vanaf 14.15 uur Start: 14.30 uur Einde: 17.00 uur
Entree = gratis

Aanmelden
info@onsstedebroec.nl onder vermelding van naam en leeftijd van kind(eren), telefoonnummer van ouder(s) en beperking van het brusje.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Sarina Stam of Carina Heilig via telefoonnummer 0228-511528.

 

Samenwerkingspilot jeugdhulp

Gemeente Stede Broec, huisartsen en Ons Stede Broec starten samenwerkingspilot rond jeugdhulp

In 2021 starten de gemeente Stede Broec samen met huisartsenpraktijken in de gemeente Stede Broec en het wijkteam van Ons Stede Broec een pilot om de samenwerking rond jeugdhulp te versterken. Door een POH-GGZ Kind & Jeugd breder in te zetten kan deze een verbindende rol vervullen.

Wat houdt de pilot met een POH-GGZ Kind & Jeugd in?

In gesprekken met ketenpartners van de huisartsenpraktijken in Stede Broec is onderzocht hoe de samenwerking met de gemeente en Ons Stede Broec kan worden versterkt. Vervolgens is een plan uitgewerkt om de in de huisartsenpraktijken werkende Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen (POH-GGZ K&J), extra tijd en ruimte te geven naast de bestaande werkzaamheden. Deze tijd kan ingezet worden voor verbindende taken. Deze extra tijd financiert de gemeente Stede Broec vanuit de gedachte dat dit meer verbinding en effectiviteit oplevert voor betrokkenen.

Waarbij kan de inzet van een POH-GGZ Kind & Jeugd helpen?

Er is een POH-GGZ Kind & Jeugd werkzaam voor vier huisartsenpraktijken in de gemeente Stede Broec. Deze POH werkt via Vicino Noord-Holland Noord onder regie van de huisarts en kan zowel behandelen als doorsturen met instemming van de huisarts. De verwachting is dat kinderen en jeugdigen hierdoor nog sneller de juiste zorg krijgen en hierdoor minder snel zwaardere zorg hoeft te worden ingezet. De extra inzet die de gemeente Stede Broec financiert, wordt gebruikt voor afstemming tussen Ons Stede Broec, casuïstiek overleg en terugkoppeling naar huisartsen.

Hoe wordt de POH-GGZ Kind & Jeugd ingezet?

Elke ketenpartner heeft zijn eigen rol, belang en verantwoordelijkheid in de samenwerking rond kind en jeugd. Voor het slagen van de samenwerking is het van belang dat alle partners zich inzetten om de gemeenschappelijke doelen te behalen. De POH-GGZ K&J draagt bij aan kortere lijnen tussen het sociaal team en huisartsen en is hiermee een verbindende schakel tussen het sociale en medische domein . De kick off van de pilot is op 18 januari gepland.

Beluister hier het interview terug met Nienke Lingbeek, teamleider jeugd bij Ons Stede Broec.
https://weeffradio.nl/pilot-versterking-samenwerking-jeugdhulp-in-stede-broec/

Rots en water training

Rots en Water training
Als je grenzen leert stellen zorgt dat voor een veilig gevoel. Als je sociaal vaardig bent bouw je makkelijker contacten op. Als je bewust bent van je gevoelens en wensen neem je makkelijker beslissingen. Je leert je eigen weg te gaan.
Het Rots en Water programma van Welzijn Stede Broec is een wetenschappelijk effectief bewezen methode.
Het doel van de training is de zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve- en sociale vaardigheden van kinderen te verbeteren.

Hoe is de training opgebouwd?
Aan de hand van verschillende fysieke, mentale en sociale oefeningen worden de kinderen zich bewust van het feit dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een ’harde rotsopstelling’ en een ’zachte wateropstelling’ of een mengeling daarvan. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.
Wat leer je tijdens de training?
• voor jezelf opkomen
• zichtbaarder en assertiever worden
• meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden
• zich veilig voelen
• steviger in je schoenen
• oogcontact maken en grenzen stellen
• meer samen spelen en beter concentreren
• je zekerder voelen
• beter om gaan met pestgedrag

Aanmelden

Dit voorjaar start Ons Stede Broec weer een Rots en Water training voor kinderen uit groep 7-8, woonachtig in Stede Broec en regulier onderwijs volgen.

De training start op donderdag 18 maart bij ’T Stadsplein in Bovenkarspel. De Rots en Water training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 16.30-17.30 uur.

Aanmelden voor deze training kan bij Ons Stede Broec. U kunt uw kind inschrijven via het contactformulier op de website: https://www.onsstedebroec.nl/contact/  . Wij nemen vervolgens contact met u op. We vragen een eigen bijdrage van 15 euro per kind.

Nieuwe maatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie op 14-12-2020 zijn er weer enkele wijzigingen die gevolgen hebben voor het bezoek aan locatie de stationslaan van Ons Stede Broec.

Er is op dit moment geen inloop mogelijk.
Ons Stede Broec is wel dagelijks bereikbaar per telefoon of mail tussen 09.00-17.00.

Afspraken die u heeft staan met uw maatschappelijk dienstverlener gaan door zoals u afgesproken heeft.

Uiteraard houden wij ten allen tijde rekening met de geldende RIVM-maatregelingen, mocht er ondertussen iets wijzigen dan stellen wij iedereen op de hoogte via de website, social media of telefonisch.

Voor de actuele maatregelen op de locaties JC Inventas en ’T Stadsplein kunt u kijken op: www.jcinventas.nl en www.tstadsplein.nl

Veelbelovende nieuwe aanpak eenzaamheid

Veelbelovende nieuwe aanpak eenzaamheid

December is altijd al een moeilijke maand voor mensen die zich eenzaam voelen; dit jaar meer nog dan andere jaren. Daarom brengt Ons Stede Broec nu opnieuw de zelfhulpcursus Meer Contact onder de aandacht. Met deze cursus krijgen inwoners de gelegenheid om zelf te leren hoe ze meer contacten kunnen krijgen. Deelnemers zijn positief en maken in een enkel geval zelfs maanden na afloop nog gebruik van de informatie uit de cursus.

Cliënten die meedoen, doorlopen met telefonische begeleiding van Ons Stede Broec een programma van twee maanden waarin ze inzicht krijgen in de mechanismes achter eenzaamheid. Cliënten beginnen thuis en gaan al snel in hun eigen omgeving oefenen. Deelnemers leren in dagelijkse situaties bijvoorbeeld op straat of in de winkel contact maken en leren later ook hoe ze contacten kunnen verdiepen.

Sociale regie terugpakken
Eenzaamheid is een gevoel, en helaas een gevoel dat de neiging heeft zichzelf te versterken. Door het gebrek aan sociale contacten wordt je minder bedreven in het omgaan met mensen en ga je er tegenop zien. Je trekt jezelf verder terug en de negatieve cirkel is rond. Met deze zelfhulpcursus leer je dat mechanisme herkennen en doorbreken waardoor je je zekerder voelt in de omgang met mensen. Vandaaruit kun je je netwerk gaan uitbouwen. Met dit programma pakken deelnemers de regie op hun sociale leven terug.

Amber d’Haene van Ons Stede Broec geeft voorbeelden: ‘Een cliënt gaf aan dat ze vaak het gevoel heeft er niet bij te horen, een buitenstaander te zijn. Met deze cursus leer je daar anders naar kijken. Een andere cliënt begon in juni met het programma, maar maakt zelfs nu in december nog steeds af en toe mails open. Kennelijk vindt ze de informatie genoeg de moeite waard om er nog steeds op terug te grijpen.’

Coronaproof
Door corona zit iedereen meer thuis dan anders; zeker voor mensen die alleen wonen, kan dit een hele moeilijke tijd zijn. Toch is het ook in coronatijd mogelijk contact met andere mensen te hebben. De zelfhulpcursus is dan ook coronaproof en kan ervoor zorgen dat jij als deelnemer straks na corona je comfortabeler voelt in nieuwe sociale situaties. D’Haene: ‘We hopen dan ook dat meer mensen de weg naar deze cursus weten te vinden, want het vergt enige inzet, maar je hebt er écht iets aan!’

Hoe het werkt
De cursus Meer Contact bestaat uit een serie van 60 korte, leuke e-mails. Cliënten krijgen twee maanden lang elke dag één mail. Soms bestaat de mail uit een paar alinea’s tekst, dan weer kijk je een video, soms heb je een schrijf- of doe-opdracht. Doe-opdrachten zijn gericht op het leggen van contact met anderen. Meer Contact is ontwikkeld door Eva Geelen van Bureau Over-ons.

Meedoen? Ga naar: www.onsstedebroec.nl/2020/04/30/online-training-meer-contact/ Je betaalt een eigen bijdrage van €17,50

Voor meer informatie neem contact op met Amber d’Haene van Ons Stede Broec, telefoon: 0228 – 511528 of e-mail: A.dhaene@onsstedebroec.nl

Eén centraal punt voor alle zorg, hulp en ondersteuning onder de naam ‘Ons Stede Broec’ voor inwoners in Stede Broec

Op 30 oktober onthulde wethouder Lydia Groot met trots de nieuwe naam ‘Ons Stede Broec’ voor het voormalige Welzijn Stede Broec. Hiermee gaf zij het startsein voor inwoners in de gemeente Stede Broec hun vragen over zorg, hulp en ondersteuning vanaf nu daar te stellen.

 Inwoners beslisten mee over de naam
De afgelopen weken konden inwoners in de gemeente Stede Broec hun stem uitbrengen op de nieuwe naam voor Welzijn Stede Broec. Dit werd ‘Ons Stede Broec’. Directeur Karen Houwen is blij met zoveel reacties en bedankt alle inwoners, die hun stem hebben uitgebracht. Ze zegt hierover:
‘Ik ben aangenaam verrast door de grote betrokkenheid van inwoners en met de nieuw gekozen naam komt het samen doen nog meer tot uiting.’

Eén centraal punt onder een nieuwe naam
De lancering van de nieuwe naam gaat samen met de opening van één centraal punt waar inwoners in de gemeente Stede Broec vanaf nu terecht kunnen voor alle vragen over zorg, hulpverlening en ondersteuning. Voorheen stelden zij hun vragen bij de gemeente of bij Welzijn Stede Broec. Vanaf nu is dit alleen bij Ons Stede Broec.

Medewerkers werken samen in Ons Stede Broec
Vanaf 30 oktober werken medewerkers van de gemeente Stede Broec en Ons Stede Broec samen vanaf het centrale punt bij Ons Stede Broec. Medewerkers kijken samen met de inwoner naar hun vraag en hierbij passende hulp. Wethouder Lydia Groot zegt hierover:
Voor onze inwoners is het nu duidelijker dat Ons Stede Broec de plek is waar hij terecht kan bij vragen over zorg en ondersteuning. Daardoor kunnen we de hulp sneller organiseren.’

Hoe weten inwoners waar zij terecht kunnen?
In het weekend van 31 oktober ontvangen inwoners een flyer thuis met informatie over Ons Stede Broec. In publieke ruimtes worden posters opgehangen met deze informatie. U kunt Ons Stede Broec bereiken via telefoonnummer (0228) 511 528 of aan de balie van Ons Stede Broec. De balie is gevestigd achter in de Bibliotheek aan de Stationslaan 2, bij winkelcentrum Streekhof. Ons Stede Broec is geopend op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

I.v.m. corona zijn er aangepaste openingstijden.

Foto: Wethouder Lydia Groot en Directeur Karen Houwen, Ons Stede Broec, onthullen nieuwe naam.

Stichting Welzijn Stede Broec gaat verder als Ons Stede Broec

Inwoners van de gemeente Stede Broec hebben de afgelopen weken kunnen stemmen op een nieuwe naam voor Stichting Welzijn Stede Broec. Met trots laten wij weten dat we voortaan verder gaan als “Ons Stede Broec”.

 

Ons Stede Broec: voor alle inwoners van Stede Broec

Bij Ons Stede Broec kunt u terecht met alle vragen over hulpverlening, zorg en/of welzijn, voor (vrijwilligers)hulp, jeugdhulp of Wmo-ondersteuning. Hier kijken medewerkers van Ons Stede Broec en de gemeente Stede Broec samen met u naar uw aanvraag van lichte ondersteuning tot het inschakelen van meer of zwaardere zorg en hulpmiddelen. Deze samenwerking zorgt voor een betere afstemming van hulp of ondersteuning die past bij uw vraag. Ook kijken we wie de beste partij is om u te helpen.

 

Contactgegevens Ons Stede Broec

U kunt met uw vragen over jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Wmo terecht bij Ons Stede Broec. Onze medewerkers helpen u vanaf daar graag verder. U hoeft daarvoor geen contact meer op te nemen met de gemeente.

De contactgegevens en openingstijden van Ons Stede Broec vindt u onderaan deze pagina. De balie van Ons Stede Broec vindt u aan de Stationslaan 2, in de Bibliotheek in het winkelcentrum Streekhof Bovenkarspel. Ons Stede Broec is (ook telefonisch) geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0228 – 511 528.

I.v.m. de corona-maatregelen is de fysieke balie momenteel alleen geopend op woensdag van 9.00-12.30u. Raadpleeg de website voor actuele openingstijden.

 

Met welke vragen kan ik hier terecht?

 • Vragen rondom opvoeding, ondersteuning en jeugdhulp
 • Huishouden of zelfstandig wonen gaan moeilijk
 • Ondersteuning bij problemen op school, werk of dagbesteding
 • Sociale, culturele of maatschappelijke activiteiten
 • Groepsgerichte activiteiten voor bijvoorbeeld weerbaarheid, eenzaamheid of rouw
 • Vrijwilligerswerk
 • U maakt zich zorgen over de veiligheid of het gedrag van iemand in uw omgeving of uzelf
 • Praktische ondersteuning bij financiën, regelzaken, administratie, laaggeletterdheid, juridische vragen
 • Beter mee kunnen doen in de maatschappij en zelfredzaam zijn
 • Psychische problematiek
 • Verslavingsproblematiek
 • Mantelzorgondersteuning en respijtzorg
 • Relatieproblematiek en scheidingen
 • Wmo voorzieningen aanvragen (Hulpmiddelen en zorg of hulp aan huis)
 • U voelt zich eenzaam of gedeprimeerd
 • U maakt zich zorgen over huiselijk geweld
 • U vindt het lastig om papieren af te handelen

U bent van harte welkom

 

Waarom krijgt Welzijn Stede Broec een nieuwe naam?

Wat fijn dat zoveel mensen de moeite nemen om te stemmen op onze nieuwe naam! We hebben veel stemmen binnen gekregen via de site, en ook heel wat telefonische stemmen ontvangen. De reacties op de naamswijziging waren veelal positief. Ook waren er kritische vragen; is een naamswijziging wel nodig? We lichten de keuze voor een nieuwe graag nog wat uitgebreider toe.

De naamswijziging is een wens vanuit vele hoeken van de gemeenschap en van onze teamleden. Veel gehoord is dat in de praktijk de naam ‘Welzijn Stede Broec’ niet goed aansluit bij de diensten die we leveren en de expertise die we in huis hebben. De diensten van onze organisatie zijn de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Met de komst van het nieuwe loket zullen we nóg meer diensten aanbieden. Hiermee worden we zoveel meer dan een welzijnsorganisatie, dat de naam Welzijn Stede Broec de lading niet meer goed dekt. Door de keuze voor een nieuwe naam zetten we onze organisatie in één keer op een andere manier op de kaart, passend bij ons brede aanbod diensten.

 

We gaan slim te werk

We hebben de naamsverandering goed voorbereid. Door precies genoeg in te kopen hebben we geen grote voorraad briefpapier en folders. Door te kiezen voor een logo dat goed aansluit bij de huidige huisstijl hoeven we weinig aan onze communicatie-uitingen te veranderen. En met een paar kleine aanpassingen is ook onze website klaar voor een naamswijziging.

 

Stemmen is nog mogelijk!

Al vanaf de opening van de stemming loopt ‘Ons Stede Broec’ voor op ‘Wijzer Stede Broec’ met ongeveer tweederde van de stemmen. Er zijn officieel nog een paar dagen om te stemmen. Maandag 28 september sluit de stemtool op de site: www.onsstedebroec.nl/stem

Rots en water training

Een weg in verbondenheid
Als je grenzen leert stellen zorgt dat voor een veilig gevoel. Als je sociaal vaardig bent bouw je makkelijker contacten op. Als je bewust bent van je gevoelens en wensen neem je makkelijker beslissingen. Je leert je eigen weg te gaan.
Het Rots en Water programma van Welzijn Stede Broec is een wetenschappelijk effectief bewezen methode.
Het doel van de training is de zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve- en sociale vaardigheden van kinderen te verbeteren.

Hoe is de training opgebouwd?
Aan de hand van verschillende fysieke, mentale en sociale oefeningen worden de kinderen zich bewust van het feit dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een ’harde rotsopstelling’ en een ’zachte wateropstelling’ of een mengeling daarvan. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.
Wat leer je tijdens de training?
• voor jezelf opkomen
• zichtbaarder en assertiever worden
• meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden
• zich veilig voelen
• steviger in je schoenen
• oogcontact maken en grenzen stellen
• meer samen spelen en beter concentreren
• je zekerder voelen
• beter om gaan met pestgedrag

Aanmelden
Dit najaar start Welzijn stede Broec met twee nieuwe groepen Rots en watertraining voor kinderen woonachtig in gemeente Stede Broec.
De training start in week 43 (na de herfstvakantie) en eindigt in week 50.
Voor kinderen in groep 5-6 is de training vol. Deze training start op maandag 19 oktober bij ’t Stadsplein. Groep 7-8 start op donderdag 22 oktober bij ’t Stadsplein, voor deze groep zijn nog plekken vrij. De trainingen worden gegeven van 16.30 – 17.30 uur.
Voor kinderen in groep 3-4 gaan we ook een training geven, deze start in week 2 2021 (maandag 11 januari) en eindigt in week 10 (maandag 8 maart). Ook deze training wordt gegeven van 16.30 – 17.30 uur bij ’t Stadsplein.
Aanmelden voor deze training kan bij Welzijn Stede Broec. U kunt uw kind inschrijven via het contactformulier op onze website. Wij nemen vervolgens contact met u op. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten. We vragen een eigen bijdrage van 15 euro per kind.

Inloop weer open vanaf 10 juni 2020

Vanaf woensdag 10 juni is iedere woensdag tussen 09:00-12:30 uur iedereen welkom op onze inloop.
Aanbellen via de intercom bij de buitendeur, dan laten wij u binnen.

Contact en informatie

Ons Stede Broec
Stationslaan 2
1611 KZ Bovenkarspel
Tel 0228 511 528
Mail ons

Openingstijden
Ma 09:00-17:00 uur telefonisch
Di 09:00-17:00 uur telefonisch
Wo 09:00-17:00 uur telefonisch
Do 09:00-17:00 uur telefonisch
Vr 09:00-17:00 uur telefonisch

Onze hulpverlening is gratis.
Een afspraak is niet nodig, maar u kunt altijd bellen of mailen.

Voor spoedgevallen buiten openingstijden belt u:
Huisartsenpost: 0229-297800 ( maandag t/m vrijdag: 17.00 – 08.00 uur & weekend en feestdagen: 24 uur )