U zocht op:

Hieronder worden de resultaten getoond.

Faalangsttraining

Ervaart uw kind spanning of angst bij het maken van een toets of het geven van een presentatie? Is uw kind bang om iets fout te doen in situaties waarin hij of zij beoordeeld kan worden, bijvoorbeeld bij het sporten? Vindt uw kind het spannend om naar feestjes te gaan of om sociale contacten aan te gaan? Dan is de faalangstreductietraining van Ons Stede Broec misschien een uitkomst.
De training is bedoeld voor jongens en meisjes uit groep 6, 7 en 8 van het regulier basisonderwijs.
De training start bij voldoende aanmeldingen.

Meer informatie over de training vindt u hier.

Aanmelden voor de training kan via onderstaande contactgegevens.
Voor de start van de training wordt er een intakegesprek gepland met één van de trainers waarna zal worden besloten of uw kind kan deelnemen aan de training.

Stagiaire(s) gezocht!

Ben jij op zoek naar een stageplek binnen het sociaal domein? WonenPlus is een onderdeel van Ons Stede Broec waar wij vrijwilligers koppelen aan inwoners met een hulpvraag.

Daarnaast verzorgen wij het Maatjesproject. Hierbij ga je wekelijks langs bij ouderen/mensen met een zorgbehoefte om samen met hen de positieve kanten in het leven te versterken. Ook pakken wij vaak projecten op waar jij zelf ook de regie mag voeren! In overleg is er veel mogelijk.

Kom jij een keer kletsen?

Wij beantwoorden graag je vragen.

Regenbogen na scheiding

Als ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee. Ook voor hen verandert er veel: zij nemen afscheid van een gezinsleven met beide ouders en soms van hun huis, vriendjes in de buurt of de voetbalclub. Daarnaast zijn kinderen loyaal naar beide ouders toe en komen ze door de scheiding hier regelmatig mee in de knel. Door de scheidingssituatie en alle emoties die dit kan geven, reageren kinderen op een scheiding door bijvoorbeeld dwars gedrag, slapeloosheid of mindere prestaties op school. Herkent u dit?

Ons Stede Broec heeft een praat- en spelprogramma ontwikkeld voor kinderen in scheidingssituaties. In 7 groepsbijeenkomsten leren de kinderen spelenderwijs beter met de situatie en hun emoties omgaan. Heeft u interesse voor uw kind?

Aanmelden

De groep gaat van start bij voldoende aanmeldingen.

We vragen een eigen bijdrage van €15,- voor de gehele training.

Voor nadere informatie en aanmelding kunt u binnenlopen op onze locatie aan de Stationslaan 2. Aanmelden kan ook telefonisch of via het contactformulier op onze website gedaan worden.

EMDR bij enkelvoudige trauma’s bij volwassenen

ONS Stede Broec heeft een tweetal medewerkers die werken met EMDR, ter behandeling van trauma’s (EMDR– Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Door EMDR neemt de emotionele lading van de traumatische gebeurtenis af. Zo raak je vrij van de ongewenste emoties en andere klachten die hieruit voortkomen.

Wij kunnen u begeleiden bij het verwerken van enkelvoudige nare ervaringen, trauma en beperkende overtuigingen. EMDR is een krachtige, bewezen behandelmethode. Het is praktisch, gestructureerd en werkt vaak snel.

Op dit moment werken wij alleen met volwassenen en enkelvoudige trauma’s. Aan onze hulpverlening zijn geen kosten verbonden. Meer informatie? Neem contact op met Ons Stede Broec op telefoonnummer 0228-511528, via contactformulier op de website of kom langs op onze locatie aan de Stationslaan.

Project ‘Zorgzame buurt’ verhoogt onderlinge verbinding in Stede Broec.

Project ‘Zorgzame buurt’ verhoogt onderlinge verbinding in Stede Broec.

De Woonschakel, Omring en de gemeente Stede Broec slaan de handen ineen voor het project ‘Zorgzame buurt’. Ze willen de sociale verbinding in de wijk vergroten en daarmee de leefbaarheid verbeteren. Het project gaat over een samenhangende én buurtgerichte aanpak. Ons Stede Broec, de vaste zorgpartner van de gemeente, voert het project uit.
Het is een aanpak samen met de inwoners, waarbij de aanpak van onderaf komt en niet van boven af is opgelegd. In de raadsvergadering van 30 maart vraag het college van B&W de gemeenteraad de financiële consequenties vast te stellen en het plan in gang te zetten.

Het project richt zich op de samenhang en ondersteuning van volwassenen en ouderen. Het wordt in eerste instantie ingezet in de wijk ten zuiden van het spoor. Deze keuze komt voort uit dichtheid van huurwoningen van De Woonschakel en de opgemerkte mindere samenhang in de buurt.

Zorgzame wijken

Het beoogde effect van een zorgzame buurt is een wijk waar jong en oud samenleven en zich goed en geborgen voelen. Waar levenskwaliteit centraal staat en bewoners elkaar kennen en helpen. In een zorgzame buurt ontvangen de mensen de juiste (professionele) ondersteuning.
Er ontstaat een zelfsturende buurt waar bewoners zelf de regie hebben en problemen die zij zien in eerste instantie zelf aanpakken waardoor de professionele inzet in de buurt minimaal is.

Buurtverbinder in de hoofdrol

Op dit moment zijn er in de wijk Princenhof al enkele zogenaamde buurtverbinders actief.
De gemeente is daar blij mee. De buurtverbinders spelen een cruciale rol in het project. Zij weten wie er in de wijk woont, wat daar speelt en wat er nodig is om de samenhang in de buurt te verbeteren. Het zijn professionele wijkondersteuners in dienst van Ons Stede Broec. Ze zijn de spil tussen de buurtverbinders, bewoners, Woningcorporatie en de zorg (Omring).
De wijkondersteuner biedt ondersteuning waar nodig maar neemt niet de regie en verantwoordelijkheid van de inwoners uit handen. Ze brengt mensen bij elkaar, signaleert hulpvragen en stimuleert ‘samen-redzaamheid’.

‘Opbouwen van sociaal weefsel, solidariteit en zorgzaam samenleven’
Wethouder Martien Krijger: “Dit project focust op de opbouw van sociaal weefsel, solidariteit en zorgzaam samenleven. Elkaar ontmoeten is hierbij van belang. Het gaat om ‘het kleine helpen’, als toevoeging aan het bestaande aanbod van professionele hulp en dienstverlening. Het zijn vaak de meest kwetsbare bewoners die deze aansluiting missen met de buurt en het zorgaanbod. In een zorgzame buurt wordt juist gestreefd naar inclusie en is iedereen betrokken.”

‘Alle ingrediënten voor een zorgzame buurt zijn aanwezig’
Frido Kraanen, lid van de Raad van Bestuur Omring, zegt: “Om in de toekomst nog voldoende professionele zorg te kunnen blijven leveren, met een stijgende zorgvraag, is een zorgzame buurt onmisbaar. Alle ingrediënten daarvoor zijn aanwezig, aan ons te taak dat goed te helpen organiseren.”

‘Initiatief goed als pilot’
Ab Gieling, directeur-bestuurder van De Woonschakel, vult aan: “De Woonschakel vindt het initiatief van de Zorgzame buurt goed als pilot voor de hele regio West-Friesland. Afhankelijk van de uiteindelijke ervaringen en resultaten wordt gekeken of en hoe er een rol voor corporaties bij deze projecten is weggelegd.”

‘Buurtverbinders nu al onmisbaar in de wijk’
Karen Houwen, directeur-bestuurder van Ons Stede Broec: “De buurtverbinders laten nu al zien onmisbaar te zijn in hun wijk en straat. Zij krijgen voor elkaar wat ons als formele partijen niet lukt, echte en duurzame contacten worden gelegd. Het toevoegen van een wijkondersteuner zet een belangrijke stap in de samenwerking van deze informele zorg voor elkaar met de formele zorg zoals ONS Wijkteam biedt.”

Stevige basis leggen

Het ontwikkelen van een zorgzame buurt duurt een generatie. Door hier intensief op in te zetten wordt een stevige basis gelegd. De duur van het project is 2 jaar. Omring, De Woonschakel en gemeente Stede Broec dragen evenredig bij in de kosten van het project.

Download persbericht project: ‘Zorgzame buurt’

Scheidingsplein.nl om u én uw kinderen te helpen tijdens uw scheiding

Scheiden is geen gemakkelijk proces en vaak een heftige tijd. Vooral wanneer je samen kinderen hebt. Omdat jullie altijd de ouders van jullie kind blijven. Jullie kinderen hoeven niet verwikkeld te raken in jullie strijd. Je wilt tenslotte aan een stabiele toekomst bouwen. Het is goed om professionals te raadplegen, want je hoeft het niet alleen te doen. Natuurlijk is het ook fijn om steun te krijgen van familie en vrienden. Scheidingsplein.nl is een website van uw gemeente om u én uw kinderen te helpen tijdens jullie scheiding. Omdat scheiden al heftig genoeg is.
Ons Stede Broec biedt de mogelijkheid van bemiddeling bij een scheiding.

Contact en informatie

Ons Stede Broec
Stationslaan 2
1611 KZ Bovenkarspel
Tel 0228 511 528
Mail ons

Openingstijden
Ma 09:00-17:00 uur
Di 09:00-17:00 uur
Wo 09:00-17:00 uur
Do 09:00-17:00 uur
Vr 09:00-17:00 uur

Onze hulpverlening is gratis.
U kunt ons altijd bellen of mailen voor het maken van een afspraak. Ook kunt u op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur langs komen bij onze locatie op de Stationslaan.

Voor spoedgevallen buiten openingstijden kunt u terecht bij:
Crisisdienst GGZ-kind en jeugd: 088 7778887
Huisartsenpost: 0229-297800
Maandag t/m vrijdag: 17:00 – 08:00 uur
Weekend en feestdagen: 24 uur