Op de rit

Voor wie?
Soms lukt het iemand niet om zijn of haar leven op orde te houden. Er ontstaan problemen op verschillende leefgebieden. Mensen kunnen hierdoor ernstig in de war raken en niet meer in staat zijn goed voor zichzelf en hun omgeving te zorgen.  Ze roepen veel zorg op of veroorzaken overlast. U kunt hierbij denken aan:

  • Vervuiling
  • Verwaarlozing
  • Verward gedrag
  • Eenzaamheid

Hoe werkt het?
Als we een aanmelding krijgen, dit kan van familie, buren, woningbouw of gemeenten, nemen we eerst contact op met de melder om een inschatting van de situatie te maken. Eventueel leggen we contact met de zorginstelling waar iemand in zorg is (geweest).
We bezoeken hem of haar in de eigen woon- en leefomgeving. Hierdoor is er gelijk een beter beeld van de problemen. Afhankelijk van het verhaal en de behoefte van de persoon zelf, begeleiden wij hem of haar naar passende hulpverlening of doen een beroep op de bestaande hulp/netwerk.

Waarom belangrijk?
Door snel te signaleren kan er op tijd worden voorzien in de zorgbehoefte van de persoon in kwestie. Hierdoor kan voorkomen worden dat mensen verder wegzakken, in de problemen komen, de situatie escaleert of maatschappelijke onrust ontstaat. Een politie-interventie is vaak niet de meest wenselijke weg, omdat er vaak vooral een zorgvraag is.

Iemand aanmelden?
Tijdens kantoortijden kun je binnenlopen op onze locatie aan de Stationslaan. Een aanmelding kan ook telefonisch of via het contactformulier op de website gedaan worden. Aan onze hulpverlening zijn geen kosten verbonden en een verwijsbrief is niet nodig.