Wij zijn er voor alle inwoners van Stede Broec

Van jeugd tot senioren

Bij Ons Stede Broec kunnen alle inwoners van Stede Broec terecht voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Dit doen we vanuit drie locaties waarbij het jongerencentrum Inventas aan de Raadhuislaan vooral gebruikt wordt door jongeren. De locatie van het sociaal-cultureel centrum ’t Stadsplein en de maatschappelijke dienstverlening aan de Stationslaan 2 bij de bibliotheek worden beiden gebruikt door zowel jeugd als volwassenen en senioren.

 

Directeur-bestuurder

Karen Houwen

RvT samenstelling

Een onderdeel van het jaarplan is het organogram. Om u inzicht te geven in de huidige RvT samenstelling zijn hieronder de RvT-leden genoemd:

Freek Henseler – voorzitter

Ineke Baas – lid

Harry Draaisma – lid

Christien Bruin– lid

Anbi status

Goed om te weten is dat Stichting Ons Stede Broec de ANBI-status draagt. Dit betekent dat zij zich voor meer dan 90% inzet voor het Algemeen Nut.

Statutaire naam: Ons Stede Broec

RSIN-nummer: 820187720

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor medewerkers van de stichting volgt de CAO Sociaal Werk.

Het beloningsbeleid van de RvT is bezoldigd op basis van de toegestane vrijwilligersvergoeding.

Informatie en advies

Met een team van professionals is Ons Stede Broec voor de inwoners van Stede Broec dé centrale plek voor informatie en advies over de diverse thema’s binnen zorg en welzijn. Een plek waar iedereen terecht kan.

Dit kan individueel door een gesprek met één van onze medewerkers maar ook groepsgericht bij één van onze vele trainingen, cursussen of contactgroepen.

Ons Stede Broec

Preventie en ondersteuning

Voorkomen van problemen door voortijdig in te grijpen, dat is waar wij voor staan. Als blijkt dat het geven van informatie en advies niet voldoende is, kan er in overleg verdere ondersteuning geboden worden.

We bieden altijd maatwerk en gaan hierbij uit van eigen kracht. Het team dat ondersteuning biedt bestaat uit mensen met verschillende beroepen. We hebben experts in dienst met verstand van jeugdzorg, mantelzorg, ouderenondersteuning, mensen met beperkingen en/of lichte psychiatrische stoornissen. Wanneer we denken dat er meer specialistische zorg of hulp nodig is gaan we samen op zoek naar de meest passende vorm van zorg en/of hulp.

Erkend Leerbedrijf

Onze organisatie is bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Jaarplan

Het beleid van Ons Stede Broec wordt jaarlijks weergegeven in het jaarplan. Hierin staan verschillende focuspunten en ambities voor het komende jaar beschreven.

Download Jaarplan 2020

Download Jaarplan 2021

Download Jaarplan 2022

Download Jaarplan 2023

Download Jaarplan 2024

Financiële verantwoording

Naast een transparant beleid streven wij ook naar transparantie in de financiën van Ons Stede Broec. Een samenvatting van de jaarrekening treft u hier aan. De volledige jaarrekening incl. controle verklaring van de onafhankelijke accountant is beschikbaar ter inzage op kantoor.

Download hier ons Financiële Jaarverslag van 2020

Download hier ons Financiële Jaarverslag van 2021

Download hier ons Financiële Jaarverslag van 2022

Download hier ons Financiële Jaarverslag van 2023

Verslag uitgeoefende activiteiten

Net als ons beleid en onze financiën zijn onze uitgevoerde activiteiten ook weergegeven in een inzichtelijk jaarverslag.

Bekijk hier ons Jaarverslag van 2019

Bekijk hier ons Jaarverslag van 2020

Bekijk hier ons Jaarverslag van 2021

Bekijk hier ons Jaarverslag van 2022

Bekijk hier ons Jaarverslag van 2023

Contact en informatie

Ons Stede Broec
Stationslaan 2
1611 KZ Bovenkarspel
Tel 0228 511 528
Whatsapp 06-83000169

Mail ons

Openingstijden
Ma 09:00-17:00 uur
Di 09:00-17:00 uur
Wo 09:00-17:00 uur
Do 09:00-17:00 uur
Vr 09:00-17:00 uur

Onze hulpverlening is gratis.
U kunt ons altijd bellen of mailen voor het maken van een afspraak. Ook kunt u op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur langs komen bij onze locatie op de Stationslaan.

Voor spoedgevallen buiten openingstijden kunt u terecht bij:
Crisisdienst GGZ-kind en jeugd: 088 7778887
Huisartsenpost: 0229-297800
Maandag t/m vrijdag: 17:00 – 08:00 uur
Weekend en feestdagen: 24 uur