Samen uit elkaar

Samen uit elkaar - Ons Stede Broec

Omdat je liever praat dan vecht met elkaar

Is je relatie stuk gelopen?
Hebben de kinderen last van jullie scheiding en ruzies?
Lopen de emoties op en overheersen onbegrip en wantrouwen?
Eindigt ieder gesprek in een ruzie?

Als ouders wil je dat de kinderen zo min mogelijk last hebben van jullie relatieproblemen of scheiding. Maar in een crisissituatie ben je aan het overleven. Je moet je eigen hoofd boven water houden.
Samen uit elkaar begeleidt ouders en (ex-)partners om in het belang van de kinderen met elkaar te communiceren.
Waarom? Goede communicatie zorgt dat de (ex-)partners beter met elkaar omgaan en voorkomt problemen bij kinderen.

Hoe zorg je dat:
Je kinderen niet de dupe worden;
Iedereen weer respectvol met elkaar omgaat;
Het ouderschapsplan beter werkt;
Je als ouders een nieuwe ouderrol vindt;
Er weer rust ontstaat om positief met elkaar door te gaan;
Je een vechtscheiding voorkomt.


Praten doe je samen

Samen uit elkaar biedt (ex-)partners begeleiding aan om de onderlinge communicatie te verbeteren. In de gesprekken geven we aandacht aan wat goede communicatie in de weg staat en begeleiden we jullie om nieuwe manieren te vinden om naar elkaar te luisteren, met elkaar te praten, afspraken na te komen en ruzies te voorkomen.

Rekening houden met belangen en wensen van de kinderen
De gesprekken worden begeleid door betrokken bemiddelaars met ruime ervaring in bemiddeling. Als bemiddelaar zijn ze onafhankelijk en houden ze nadrukkelijk rekening met de belangen en wensen van ouders en kinderen.

Wat kan bemiddeling opleveren?
– Goede onderlinge communicatie;
– Duidelijkheid en rust tijdens een emotionele periode;
– Meer begrip, respect en vertrouwen in elkaar;
– Meer ontspanning en ruimte voor de kinderen;
– Afspraken die worden nagekomen in de praktijk;
– Je komt allebei sterker uit de crisis.

Hoe werkt bemiddeling?
Wat houdt bemiddeling in?

Bij relatieproblemen of een scheiding komt het vaak voor dat de communicatie tussen (ex-)partners moeizaam verloopt. Jullie zijn gekwetst, het vertrouwen in elkaar is weg en de toekomst is onzeker. Een bemiddelaar kan op zo’n moment helpen het gesprek in goede banen te leiden, zodat er oplossingen komen en afspraken worden gemaakt en nagekomen.

Bemiddelaar is altijd neutraal
Een bemiddelaar kiest geen partij. Jullie bepalen zelf welke oplossingen worden gekozen en welke afspraken worden gemaakt. De bemiddelaar is slechts een onafhankelijke procesbegeleider die alle betrokkenen ondersteunt en zorgt dat ouders naar elkaar luisteren, dat de belangen en wensen van ouders en kinderen aan bod komen en dat er oplossingen komen waar alle partijen achter staan. De bemiddelaar informeert, maar geeft géén advies.

Naar een betere communicatie met je (ex-)partner in 3 stappen
Stap 1 Plan een afspraak
Je wordt doorverwezen via bijvoorbeeld een advocaat of je neemt rechtstreeks contact met ons op omdat de communicatie met je (ex-)partner moeizaam verloopt.

Stap 2 Intake
Je hebt een intakegesprek met de coördinator waarin besproken wordt;
– Wat jullie situatie is en wat jullie als probleem ervaren
– Wat jullie wensen zijn
– Welke bemiddelaar het beste bij jullie past

Stap 3 Gesprekken met je bemiddelaar
Je bemiddelaar neemt contact op om het eerste gesprek te plannen met jullie samen. Na het eerste gesprek wordt er kort geëvalueerd en besluiten jullie of je verder gaat of niet.

Samen uit elkaar is:
– Laagdrempelig
– Het belang van het kind staat voorop
– Goed opgeleide en ervaren bemiddelaars
– Kortdurende trajecten
– Maximaal 5 gesprekken
– Vrijwillige deelname
– Geen wachttijd
– Geen kosten aan verbonden