"Wij ondersteunen bij het
aanpakken van problemen."

Volwassenen

Voorkomen van problemen door van tevoren in te grijpen, is waar wij voor staan. Als blijkt dat het geven van informatie en advies niet voldoende is, kan er in overleg verdere ondersteuning geboden worden. We bieden altijd maatwerk en gaan hierbij uit van eigen kracht.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Af en toe in uw leven loopt u tegen emotionele of praktische problemen op, waarbij het niet lukt deze zelf op een goede manier aan te pakken. Als dat zo is, is het belangrijk dat u er niet mee blijft zitten, maar bijvoorbeeld contact met ons opneemt. Wij kunnen u in veel gevallen ondersteunen bij het aanpakken van uw problemen, zodat u het later weer zelf redt.

Mantelzorgondersteuning

De mantelzorgcoach is er voor alle inwoners van Stede Broec die in de familiekring zorg bieden aan een chronisch ziek of gehandicapt kind, een partner, vader of moeder. Mantelzorgers leveren in Nederland 80% van alle geboden zorg en daarmee wordt gelijk het belang van deze groep mensen aangegeven.

WonenPlus

WonenPlus biedt in de gemeente Stede Broec praktische diensten en persoonlijke ondersteuning aan, uitgevoerd door vrijwilligers, zij worden ondersteund door de coördinator. WonenPlus is er voor alle ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers in de gemeente Stede Broec.

Ouderen Advies

De ouderenadviseur helpt ouderen, chronisch zieken en gehandicapten bij het oplossen van problemen en het beantwoorden van vragen op het gebied van regelingen en voorzieningen rondom de thema’s wonen, zorg en andere welzijnstaken.

Ons Wijkteam Jeugd en Gezin

Ons Wijkteam Jeugd en gezin is de voordeur naar hulp en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. Als ouder of verzorger kun je bij Ons Wijkteam  Jeugd en Gezin terecht voor antwoord op je vragen en voor ondersteuning bij de opvoeding. Ook voor jongeren is het de plek voor informatie en advies.

School Maatschappelijk Werk

Het is maandagochtend en het is druk op het schoolplein. Je bespreekt de problemen die je ervaart bij het opvoeden met de andere ouders. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Dit betekent dat je die problemen nu ook met professionals kunt bespreken.

Respijtzorg Ons Stede Broec

Respijtzorg

Het overnemen van de taken van de mantelzorger kan variëren van een uurtje per dag tot een intensievere vorm, zoals een dagbesteding of logeeropvang. Op de eerste plaats kunnen familie, vrienden en kennissen bijspringen. Ook vrijwilligers, instellingen en beroepskrachten kunnen de zorg tijdelijk overnemen.

Algemeen maatschappelijk werk Ons Stede Broec

Eenzaamheid

Herken jij je in één of meerdere van onderstaande uitspraken?

  • Ik voel me vaak eenzaam
  • Ik voel me een buitenstaander
  • Ik voel me vaak zo leeg
  • Ik zou wel wat meer of andere contacten willen
Samen uit elkaar - Ons Stede Broec

Samen uit elkaar

Omdat je liever praat dan vecht met elkaar!

Op de rit

Ons Stede Broec heeft medewerkers in dienst bij wie signalen en zorgen rondom mensen met verward gedrag gemeld kunnen worden.

Rouwverwerkingscursus Ons Stede Broec.

Rouwverwerkingscursus

Durf te rouwen!

Rouwen is een heftig proces. Het is erg afhankelijk van uw persoonlijkheid en de manier waarop uw dierbare is overleden. Tijdens de eerste verwarrende periode is er vaak ’geen plaats’ voor heftige gevoelens. Het wegstoppen van deze emoties kan echter leiden tot gezondheidsklachten.

Bij de creatieve rouwverwerking van Ons Stede Broec kunt u uw emoties delen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt

Dit zijn onze mensen

Contact en informatie

Ons Stede Broec
Stationslaan 2
1611 KZ Bovenkarspel
Tel 0228 511 528
Whatsapp 06-83000169

Mail ons

Openingstijden
Ma 09:00-17:00 uur
Di 09:00-17:00 uur
Wo 09:00-17:00 uur
Do 09:00-17:00 uur
Vr 09:00-17:00 uur

Onze hulpverlening is gratis.
U kunt ons altijd bellen of mailen voor het maken van een afspraak. Ook kunt u op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur langs komen bij onze locatie op de Stationslaan.

Voor spoedgevallen buiten openingstijden kunt u terecht bij:
Crisisdienst GGZ-kind en jeugd: 088 7778887
Huisartsenpost: 0229-297800
Maandag t/m vrijdag: 17:00 – 08:00 uur
Weekend en feestdagen: 24 uur