Bron: NH Nieuws

Stede Broec heeft als eerste gemeente in West-Friesland een eigen wijk GGD-er. Een vast aanspreekpunt bij wie, onder de vlag van Ons Stede Broec, signalen en zorgen rondom mensen met verward gedrag gemeld kunnen worden.

Gemeenten hebben de opgave om een goed werkende aanpak te realiseren voor mensen met verward gedrag. Een medewerker vanuit het project ‘Op de rit’ blijkt een uitstekende verbinder in dit krachtenveld. Deze gaat namelijk zo snel mogelijk op de persoon met verward gedrag af om escalaties en onrust te voorkomen.

Lees ook het artikel van NH nieuws van 8-8-2021